—————————————————————————————————————————-

Partis Politiques Agréés

1.- MPH
19.- AYITI AN AKSYON (AAA)
37.- VEYE YO
2.- VIV ANSANM
20.- OGANIZASYON LAVNI (LAVNI)
38.- PITACH
3.- FRONCIPH
21.- SOLIDARITE
39.- PDI
4.- CONACED
22.- ANSANM NOU FO
40.- RESPE
5.- POU NOU TOUT (PONT)
23.- CREDO
41.- UCCADE
6.- MNPH
24.- PARTI LIBERAL REPUBLICAIN
42.- MODEJHA
7.-PNDT
25.- PLATEFORME ALTENATIVE
43.-PADH
8.- REPONS PEYIZAN
26.- LE NATIONAL
44.- MAS
9.- ADRENAH
27.- U NPH
45.- PATI POPILE NASYONAL (PPN)
10.- INITE
28.- PRN
46.- MDRH
11.- RASAMBLE
29.- PEP
47.- VWAZINAJ
12.- KLE
30.- MODELH-PRDH
48.- PENH
13.-KNDA
31.- MODA
49.- MSN
14.- PARTI SOCIAL RENOVE
32.- MIDH
50.- PACAPALAH
15.- PLATE-FORME LIBERATION
33.- MOCRENAH
51.- ACTION DEMOCRATIQUE (AD)
16.-PAIN
34.- PARTI UNITE NATIONALE (PUN)
52.- RCP
17.- PARTI SOCIALISTE HAITI (PSH)
35.- PLAPH
18.- FRN
36.- KONBIT POU REFE HAITI (KPH)

Leave a Reply